Tarım Kredi Kooperatiflerinin görevleri:
Tarım Kredi Kooperatiflerinin amacı, üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve özelikle meslek ve geçimleri ile ihtiyaçlarını karşılıklı yardım prensibine dayanılarak sağlamaktır.

Bu amaçla kurulan Tarım Kredi kooperatiflerinin;

-Ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi ihtiyacını karsılamak,

-Mahsullerini değerlendirmek,

-Müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makina, ekipman ve tesisleri temin etmek.

-Ortaklarının ve gerektiğinde diğer üreticilerin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak ve bu maksatla Merkez Birliği Yönetim Kurulu müsadesiyle kuruluşlara iştirak etmek.

-Elsanatlarını geliştirmek ve mamüllerini değerlendirmek,

-Mesleki ve teknik yönden bilgilerini artırmak, Sosyal ve Kültürel konularla ilgili faaliyetlerde bulunmak, kurslar açmak ve seminerler tertip etmek,

-Mevduat toplamak, Bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak,

-1581sayılı kanun ile ek ve değişikliklerine göre kurulmuş diğer kooperatifler, Bolge Birlikleri ve Merkez Birliği ile kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka ve Sigorta şirketi kurmak veya bu gibi kuruluşlara iştirak etmek,

gibi çok yönlü görevleri bulunmaktadır.

GERİ DÖN