TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ' nin TARİHÇESİ

(THE SHORT HISTORY)

KURULUŞ ve TEŞKİLATLANDIRMA :

1863 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan ve "Tarım Kredisini " konu alan "Memleket Sandıkları" Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelidir.

Gelişmelere paralel olarak 1863 yılında "Menafi Sandıkları" adını alan "Memleket Sandıkları" 1888 yılında Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür. Bu dönüşümle ortadan kalkan kooperatifçilik, vazgeçilmezliğin bir sonucu olarak yokluğunu tekrar hissettirmeye başlamış ve 1924 yılındaki 498 sayılı, 1929 yılındaki 1470 sayılı kanunlarla zemini hazırlanmış ve 1935 yılındaki 2836 sayılı kanunla bugünkü anlamda Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuştur.

Bu konunun gelişen ve değişen şartlar karşısında yetersiz kalması üzerine, 1972 yılında 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna kadar Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü organizasyonu, idaresi, finansman ve kontrolu T.C. Ziraat Bankası uhtesinde iken, Bu tarihten sonra bu görevler aşamalı olarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin kendi teşkilatına devredilmiştir.

Bu çerçevede ekonomik ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak 1975 - 1977 Yıllarında 16 Bölge Birliği, son aşama olarakda 16 Bölge Birliğinin biraraya gelmesiyle 1977 Yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kurulmuştur.

Daha önceleri Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri, değişen ve gelişen şartları gereği 1984 Yılında 237 Sayılı Kanun hükmündeki kararname ve buna bağlı 1985/3223 sayılı Kanunla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilğili bir kuruluşu haline getirilmiştir.

Yapılan bütün değişiklikler, değişen ve gelişen şarlara göre Tarım Kredi Kooperatiflerine daha iyi hizmet verme imkanı sağlamıştır. Ancak Tarım Kredi Kooperatiflerini tam anlamı ile Kooperatif statüsüne sokan asıl değişiklik 28-06-1995 tarihinde 553 sayılı kanun hükmünde kararname ile gerçekleşmiştir. Tarım kredi Kooperatiflerine gerçek anlamında Kooperatif damgasını vuran ve ortak çiftçileri kuruluşları olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetiminde söz sahibi yapıp, Tarım Kredi Kooperatiflerinin önünü açarak yeni bir ivme kazandıran bu kanun hükmündeki kararname ile Tarım Kredi Kooperatifleri gerçek sahibine teslim edilmiştir. Bu sayede bir yandan kredi miktarını hızla artırmak, diğer yandanda Çiftçi ortalarınada daha ucuz gübre, zirai ilaç, yem, mazot, tohumluk ve zirai alet verme imkanı doğmuştur.

GERİ DÖN